Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2014

1442 a70c 390
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viabadblood badblood

November 15 2014

Jeśli nie umiesz kochać siebie to wiecznie będziesz żebrać o czyjąś uwagę i akceptację. Jeśli nie umiesz kochać siebie, to nie dajesz sobie prawa do tego, aby być szczęśliwym. 
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viaboli boli
8089 a12d 390
Reposted fromShini Shini viaaangiekaa aangiekaa
2454 83c5 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaaangiekaa aangiekaa

November 11 2014

"Założyć rodzinę. Myślę, że łatwiej by mi przyszło założyć imperium."

— E. Cioran
Reposted frommessinhead messinhead vialovesweets lovesweets
ego, kolego
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoziomki poziomki
Musisz spróbować stworzyć szczęście wewnątrz siebie. Jeśli nie jesteś szczęśliwy w jakimś miejscu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz szczęśliwy w żadnym miejscu.
— Ernie Banks
Reposted fromkix kix viaboli boli
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialegohouse legohouse
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaWlodara Wlodara

November 06 2014

1554 0cd9 390
Reposted fromShini Shini viaanecianow anecianow

October 14 2014

8551 ea15 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viablacktoblack blacktoblack
Nie gniewaj się – mówię z wysiłkiem. – Nie gniewaj się za to, co ci wtedy powiedziałam… To było we mnie, nie w tobie. To całe świństwo, wiesz… Ta złość, ta pycha, ta samotność… To było we mnie, ja byłam chora czy coś…
— Agnieszka Osiecka "Zabiłam ptaka w locie"
Reposted byButWhy ButWhy

September 24 2014

2601 962c 390
Reposted byarancioneKondzioSSJ2kartoNikcukierekzjcZamazanaKartka

September 23 2014

Chcę i muszę wypierdolić stąd na chwilę. Jeżeli nie mogę tego zrobić fizycznie, chciałbym to zrobić w głowie.
— Frey James "Milion małych kawałków"
Reposted bymartulla martulla

September 16 2014

0175 5638 390
do not think, just do it!
Reposted frommissbrodka missbrodka viatararra tararra
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywała, rozpamiętywała, analizowała, rozkładała wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
Reposted fromMuppet Muppet viaCuukierek Cuukierek

September 14 2014

 Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadusz dusz

September 03 2014

I zaczynamy mówić do siebie z małej litery
— Eldo "Przylądek milczenia"
Reposted bydesperateeearancione
6417 0884 390
Reposted byBorderlineGirlzajebelainherownwaybezimienna23lornaagefuhlvollblubra

September 02 2014

Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu.
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl